Privacybeleid
23103
page-template-default,page,page-id-23103,stockholm-core-2.4.4,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_center,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Privacybeleid

mei 2018

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus en ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens geef/verkoop ik nooit aan derden!

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Leonie Verbrugge | illustrator & book designer, gevestigd aan Baroniehoeven 32, 5244 HZ Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.leonieverbrugge.com

Baroniehoeven 32

5244 HZ Rosmalen

+31 6 14315375

Leonie Verbrugge is de Functionaris Gegevensbescherming van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer. Zij is te bereiken via mail@leonieverbrugge.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leonie Verbrugge | illustrator & book designerverwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bedrijfsnaam

• BTW-nummer

• Locatiegegevens

• Bankrekeningnummer

• Cookies

• Foto’s/video’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@leonieverbrugge.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leonie Verbrugge | illustrator & book designerverwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Leonie Verbrugge | illustrator & book designerverwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leonie Verbrugge | illustrator & book designer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leonie Verbrugge | illustrator & book designerbewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijder ik binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leonie Verbrugge | illustrator & book designerverstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoenaan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leonie Verbrugge | illustrator & book designergebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leonie Verbrugge | illustrator & book designeren heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@leonieverbrugge.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Leonie Verbrugge | illustrator & book designerwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leonie Verbrugge | illustrator & book designerneemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@leonieverbrugge.com.

Wijzigingen
Ik behoud altijd het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

meld mij aan