Disclaimer
The contents of all webpages of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer have been written and designed with the greatest possible care. Leonie Verbrugge | illustrator & book designer accepts no liability which might arise from the content of her website.
website, informatie, aansprakelijkheid, toestemming, bronvermelding, information, legally binding, copyright, consent
22229
page-template-default,page,page-id-22229,stockholm-core-2.4.4,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_center,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Aan de inhoud en het ontwerp van alle webpagina’s van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de sitebeheerder, L. Verbrugge-Verheul, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Leonie Verbrugge | illustrator & book designer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer bevinden zich links naar externe websites. Leonie Verbrugge | illustrator & book designer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Linken naar website Leonie Verbrugge | illustrator & book designer

Linken naar pagina’s van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de onderneming niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Leonie Verbrugge | illustrator & book designer toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.leonieverbrugge.com met als officiële beschrijving Leonie Verbrugge | illustrator & book designer.

 

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de onderneming. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van Leonie Verbrugge | illustrator & book designer en duidelijke bronvermelding.


The contents of all webpages of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer have been written and designed with the greatest possible care. However the site administrator, L. Verbrugge-Verheul, cannot guarantee the accuracy or completeness of the information. The content of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer website therefore is not legally binding. Leonie Verbrugge | illustrator & book designer accepts no liability which might arise from the content of her website.

 

Links to external sites

On some of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer webpages are links to external websites. Leonie Verbrugge | illustrator & book designer is not responsible for the content of external websites.

 

Links to website Leonie Verbrugge | illustrator & book designer

Referring to webpages of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer is permitted provided that the good name of the company is not affected. Mentioning of permission given by Leonie Verbrugge | illustrator & book designer whereas that’s not the case is not allowed.

The correct link to the website is https://www.leonieverbrugge.com and the official description Leonie Verbrugge | illustrator & book designer.

 

Copyright

The content of the webpages of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer and the logo are copyrighted. Nothing on this website and webpages may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise. This is possible only with the prior consent of Leonie Verbrugge | illustrator & book designer and with acknowledgement.

 

 

meld mij aan